Odjava prehrane

V  primeru  bolezni  ali  druge  odsotnosti učenca lahko  naročnik odjavi naročilo šolske prehrane (število dni). Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Naročnik lahko odjavi prehrano osebno v tajništvu šole ali na telefon (velja tudi za podružnico v Krogu):

02/530 – 84 – 23  ali  051/215 – 269

Če je bila odjava prehrane podana zjutraj do 8.15, se šteje za pravočasno in velja z istim delovnim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Prepozno odpovedani ali sploh neodpovedani obroki se ne odštevajo oziroma subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava  prehrane  za nazaj ni mogoča.

 

Jedilniki

Prehrana01

Jedilnik – junij 2019

Označevanje alergenov

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (ES) 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki določa obvezno označevanje snovi, ki povzročajo alergije in preobčutljivostne reakcije tudi v nepredpakiranih živil. To je novost tudi za vzgojno-izobraževalne zavode. Uredba v svojem 44. členu navaja, da so podatki o alergenih, kadar so prisotni v končnem izdelku, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Kaj so alergeni?

Alergeni so snovi, ki lahko, čeprav so v izdelku prisotni v le nizkih količinah, izzovejo alergijske reakcije, ki so lahko za nekatere ljudi tudi nevarne.

V prilogi se nahaja seznam alergenov: pdf Seznam alergenov

Seznam alergenov je priloga jedilniku OŠ II Murska Sobota.

 

logotip-sssz-belo-ozadje
 Shema šolskega sadja

Evropska unija je za zdrav razvoj in prehrano učencev v osnovnih šolah uvedla  projekt – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Shema šolskega sadja je finančna pomoč Evropske unije z namenom, da podpira zdravo prehrano otrok v šolah in spodbuja porabo lokalno pridelanega sadja ter zelenjave. S projektom sheme šolskega sadja želijo ozavestiti učence, da je potrebno na dan zaužiti vsaj 400 gramov sadja ali zelenjave. Projekt omogoča, da dobi vsak slovenski šolar enkrat na teden brezplačno jabolko, drug svež sadež ali zelenjavo lokalnega proizvajalca, za kar zagotavljajo 6 evrov na vsakega učenca. Z izboljšanjem prehranskih navad učencev  bi se v veliki meri lahko izognili hitremu naraščanju bolezenske debelosti in novodobnim boleznim srca in ožilja. Ta projekt spodbuja ekološko in integrirano pridelavo slovenskih kmetov, delovanje trga in pospešuje pridelavo ter porabo domačih izdelkov. Z manj transporta po svetu pa ohranjamo tudi okolje. Za osveščanje vseh nas bomo  izvajali različne aktivnosti: izobraževanja, oglede, delavnice, pripravo sadnih oz. zelenjavnih jedi, vključevanje teh jedi v jedilnik, promoviranje sadja in zelenjave za zdrav slog življenja …

Naša šola se je vključila v projekt, s katerim smo začeli v mesecu decembru 2009. Učenci bodo izpolnjevali anketo preko spleta, s katero bomo ugotavljali prehranske navade v začetku in na koncu projekta. Predlagamo, da praznujemo ob sadju, pripravili bomo predavanja različnih strokovnjakov (o zdravi prehrani, pridelavi in predelavi sadja …) pri razrednih urah, urah gospodinjstva in ustreznih izbirnih vsebinah pa bomo pripravljali tudi jedi, katerih glavne sestavine so sadje in zelenjava.

Vsako sredo je v jedilnici na razpolago sadje in zelenjava.

ZS

Zdrava šola

Projekt Slovenska mreža zdravih šol je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je nastala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. Vanj je Slovenija vključena že od leta 1993. Članice mreže so se zavezale, da bodo spodbujale, krepile in širile iniciative na različnih področjih zdravja v svojih okoljih. Šole sledijo evropskim ciljem in znotraj teh načrtujejo, izvajajo in evalvirajo zastavljene naloge. Poleg tega, da si šole same zastavljajo interne naloge glede na možnost in potrebe, se vključujejo tudi v skupno »rdečo nit«, ki je vsako leto vezana na drugo tematiko. Šola je tisto okolje, ki ima poleg družine ključno vlogo pri otrokovem razvoju.

Zdravje
je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta. Zdravje torej JE pomembno in VPLIVA na naše življenje, pa naj si to priznamo ali ne. Kaj lahko kot posamezniki naredimo za svoje zdravje? Kako lahko družba spodbuja, krepi in izboljša naše zdravje? Kaj lahko damo za popotnico v zdravo življenje našim otrokom?

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju SZO) je zdravje že pred 60 leti opredelila kot pozitiven koncept: »Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti« (definicija SZO, 1947).

Tudi v okviru projekta Zdrave šole pojmujemo zdravje celostno. Enakovredna skrb je potrebna za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. Zdravje pojmujemo kot vir življenja in dobrega počutja. Pri tem se ne osredotočamo le na posameznikovo vedenje v zvezi z zdravjem oz. na njegov življenjski slog, ampak se zavedamo, da na zdravje pomembno vpliva tudi njegovo fizično okolje, socialno ekonomski položaj, vrednote, običaji, navade, medsebojni odnosi in drugi dejavniki.

Učencem pomaga doseči znanja, prevzemati stališča in razviti veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni posamezniki. Smo šola, ki je že do sedaj sodelovala in izvajala številne projekte. Učitelji uvajamo drugačne načine in metode dela z namenom dati šoli drugačno, prijaznejšo podobo. Pri tem sodelujemo vsi: delavci šole, učenci, starši, lokalna skupnost, okolje …
Prizadevamo si za zdrave medsebojne odnose,vrednote, sodelovanje ter kvalitetno in ustvarjalno delo. Vsako novo šolsko leto naj bo v bogastvu znanja, prijazno in sproščeno ter uspešno. Pri svojem delu upoštevamo kriterije ZDRAVE ŠOLE, nadaljevali bomo dejavnosti na področju zdravja, gibanja, zdrave prehrane, prijetnega bivalnega okolja, varnosti, pozitivne naravnanosti, humanega odnosa, vrednotam, šoli za življenje …

 

Koristne povezave

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page