Šola bo v šolskem letu 2017/2018 poleg rednih predmetov po predmetniku izvajala pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. 6. ter 7., 8., 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik se izvaja dve uri tedensko:

  • Učenci 7., 8. in 9. razreda obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši (s vprašalnikom oddajo podpisan obrazec o soglasju).
  • Učenci  od 4. do 9. razreda lahko izberejo eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve uri, če si izberejo tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Pred izpolnjevanjem si oglejte spodnjo brošuro izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/18.

Brošura – Izbirni predmeti 2017/18

Navodila za elektronsko izpolnjevanje

Prijavite se na spletnem portalu Lopolis na naslovu www.lopolis.si in se v zgornjem desnem kotu vnesite uporabniško ime ter geslo, ki ga dobite pri razredniku. Prikaže se Končni izbor obveznih izbirnih predmetov, ki jih želite izbrati. Kliknite na želeni izbirni predmet in s tem bo prenesen v področje IZBRANIH predmetov. Predmete vnesite po pomembnosti, tudi rezervne predmete za primer, če na izbrani predmet ne bo dovolj prijav in se ne bo izvajal. Na koncu izbiro SHRANI.

Opozorilo:
E-prijava bo trajala od 16. 5. do 22. 5. 2017. V tem času vnesete izbrane izbirne predmete (ne pozabiti dodati tudi rezervne izbirne predmete) in sicer se vnos zaključi 22. 5. 2017. Po tem datumu vnos več ne bo mogoč.

•    Elektronsko prijavo je torej potrebno vnesti do 22. 5. 2017.
•    Izbiro v pisni obliki pa je potrebo oddati  do 22. 5. 2017 (socialna delavka).

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec  je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto ur obveznih izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati (oddati pisno vlogo skupaj s vprašalnikom o izbiri izbirnih predmetov).

 

Povezave do obrazcev

Prijavnica na neobvezni izbirni predmet za 4. razred
Prijavnica na neobvezni izbirni predmet za 5. razred
Prijavnica na neobvezni izbirni predmet za 6. razred
Soglasje staršev za obiskovanje treh ur pouka
Vloga za uveljavljanje glasbene šole namesto pouka obveznih izbirnih predmetov

Kdor nima možnosti tiska na domu, si lahko obrazce preskrbi na šoli (socialna delavka).

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page