Šola bo v šolskem letu 2020/2021 poleg rednih predmetov po predmetniku izvajala pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. 6. ter 7., 8., 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik se izvaja dve uri tedensko:

  • Učenci 7., 8. in 9. razreda obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši (s vprašalnikom oddajo podpisan obrazec o soglasju).
  • Učenci  od 4. do 9. razreda lahko izberejo eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve uri, če si izberejo tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Pred izpolnjevanjem si oglejte spodnjo brošuro izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21.

Brošura – Izbirni predmeti 2020/21

Navodila za prijavo

Prijava na izbirne predmete za šolsko leto 2020/21 bo potekala preko pisnega vprašalnika. Izbirne predmete učenci skupaj s starši izberejo glede na ponudbo iz vprašalnika. Učenci ustrezno izpolnjen in podpisan vprašalnik vrnejo do predvidenega roka svojim razrednikom.

Izpolnjen vprašalnik je potrebno oddati razredniku do 15. 6. 2020.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto ur obveznih izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati (oddati pisno vlogo skupaj s vprašalnikom o izbiri izbirnih predmetov).

 

Povezave do obrazcev

Soglasje staršev za obiskovanje treh ur pouka
Vloga za uveljavljanje glasbene šole namesto pouka obveznih izbirnih predmetov

Kdor nima možnosti tiska na domu, si lahko obrazce preskrbi na šoli (socialna delavka).

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page