Pred izpolnjevanjem si oglejte spodnjo brošuro izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24.

Brošura – Izbirni predmeti 2023/24

Navodila za prijavo

E-prijavni postopek bo potekal od 19. 4. 2023 do 26. 4. 2023.

Izbirne predmete učenci skupaj s starši izberete na spletnem portalu LOPOLIS (z urejenim elektronskim dostopom) na naslovu: www.lopolis.si. V primeru, da doma ne bi bilo možnosti elektronskega izpolnjevanja prijavnice, bo učencu to omogočeno v šoli. S klikom na povezavo boste vnesli prejeto uporabniško ime in geslo, s katerima se prijavite in izberete želene izbirne predmete. Obvezno izberite tudi vsaj dva REZERVNA predmeta, v primeru, da za vaš izbrani predmet ne bi bilo dovolj prijav in se zato ne bi izvajal.

 

Po 26. 4. 2023 oziroma po elektronskem vnosu želenih izbirnih predmetov se bodo VPRAŠALNIKI o izbiri OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV izpolnjeni natisnili in jih bodo učenci prejeli v podpis staršem. Podpisani vprašalnik je potrebno vrniti v najkrajšem času razredniku/razredničarki ali šolski svetovalni delavki.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Upamo, da vam bodo predstavitve izbirnih predmetov, ki smo jih pripravili, v pomoč. Svetujemo vam, da odločitev o izbiri temeljito pretehtate in se za nasvet obrnete tudi na razrednike ter druge učitelje.

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto ur obveznih izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati (oddati pisno vlogo skupaj s vprašalnikom o izbiri izbirnih predmetov).

 

Povezave do obrazcev

Soglasje staršev za obiskovanje treh ur pouka
Vloga za uveljavljanje glasbene šole namesto pouka obveznih izbirnih predmetov

Kdor nima možnosti tiska na domu, si lahko po vrnitvi v šolske prostore, obrazce preskrbi na šoli (socialna delavka).