Pravila in dokumente za dodelitev statusa perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika, vrhunskega mladega umetnika najdete na spletni strani šole pod zavihkom Pomembni dokumenti. Starši predlog skupaj s prilogami podajo na ustreznem obrazcu. Izpolnjen obrazec s prilogami (3. in 4. člen pravil) oddajo najkasneje do 20. septembra 2016 v tajništvo šole.