Branje knjig za bralno značko je prostovoljna dejavnost, v katero se vključujejo učenci od 1. do 9. razreda. Branje širi in poglablja zanimanje učencev za dobro knjigo in njenega ustvarjalca, širi njegovo govorno sposobnost in splošno razgledanost.

Učenci se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi mentorji (razredni učitelji, učiteljice slovenščine, knjižničar je koordinator).

Izbor knjig je svoboden, priporočilni seznam pa je moč najti na spletni strani www.bralnaznacka.si.

Učenci so za sodelovanje pri BZ nagrajeni s priznanji, zlati bralci (sodelovanje pri BZ vseh 9 let) pa še z obiski knjižnih ustvarjalcev, knjižnimi nagradami in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira ZPM in Mestna občina Murska Sobota.

Priznanja za učence razredne stopnje pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije in jih naročamo po pošti:

  • mapa S knjigo v svet – 1. triletje, priznanje S knjigo v svet za 1. razred, priznanje S knjigo v svet za 2. razred, priznanje S knjigo v svet za 3. razred;
  • mapa S knjigo v svet – 2. triletje, priznanje S knjigo v svet za 4. razred, priznanje S knjigo v svet za 5. razred, priznanje S knjigo v svet za 6. razred;
  • mapa S knjigo v svet – 3. triletje, priznanje S knjigo v svet za 7. razred, priznanje S knjigo v svet za 8. razred, priznanje S knjigo v svet za 9. razred;
  • spominsko priznanje za zlate bralnoznačkarje.

Kot posebna motivacija za branje je vsakoletno srečanje mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti, v okviru katerega je šola (matična in podružnica) vsako leto deležna obiska katerega od književnikov ali ogleda prireditve.