Pred izpolnjevanjem si oglejte spodnjo brošuro izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25.

Brošura – Izbirni predmeti 2024/25

Navodila za prijavo

E-prijavni postopek bo potekal od 12. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

Izbirne predmete učenci skupaj s starši izberete na spletnem portalu LOPOLIS (z urejenim elektronskim dostopom) na naslovu: www.lopolis.si. V primeru, da doma ne bi bilo možnosti elektronskega izpolnjevanja prijavnice, bo učencu to omogočeno v šoli. S klikom na povezavo boste vnesli prejeto uporabniško ime in geslo, s katerima se prijavite in izberete želene izbirne predmete. Obvezno izberite tudi vsaj dva REZERVNA predmeta, v primeru, da za vaš izbrani predmet ne bi bilo dovolj prijav in se zato ne bi izvajal.

 

PISNI VPRAŠALNIK o izbiri OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV vsebuje uporabniško ime in geslo za dostop do e-prijavnice, katerega bodo učenci prinesli domov v podpis in mora biti na njem zapisan identičen izbor kot je vnešen v e-prijavnico. Podpisani vprašalnik je potrebno vrniti v najkrajšem času (v mesecu aprilu) šolski svetovalni delavki z vsemi potrebnimi prilogami.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Upamo, da vam bodo predstavitve izbirnih predmetov, ki smo jih pripravili, v pomoč. Svetujemo vam, da odločitev o izbiri temeljito pretehtate in se za nasvet obrnete tudi na razrednike ter druge učitelje.

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto ur obveznih izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati (oddati pisno vlogo skupaj s vprašalnikom o izbiri izbirnih predmetov).

 

Povezave do obrazcev

Soglasje staršev za obiskovanje treh ur pouka
Vloga za uveljavljanje glasbene šole namesto pouka obveznih izbirnih predmetov

Kdor nima možnosti tiska na domu, si lahko po vrnitvi v šolske prostore, obrazce preskrbi na šoli (socialna delavka).