Svet zavoda

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2022/2023

Predstavniki ustanovitelja:

 • Franc Boriš,
 • dr.Timi Gomboc,
 • Nada Kuhar.

Predstavniki šole:

 • Miran Flegar,
 • Marinela Pap,
 • Edita Nemec,
 • Maja Balažic,
 • Robert Lukač.

Predstavniki staršev:

 • Tamara Andrejek,
 • Špelca Bobič,
 • Mateja Kar DCosta.
Svet staršev

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

1.A Urška Horvat
1.B  Adrijana Miholič
2.A Ilieva Kasabova Asya
2.B   Lea Kuzmič
3.A  Sašo Bauer
3.B  Barbara Flisar
4.A Katja Ružič
4.B  Tamara Andrejek
5.A  Doris Holsedl
5.B   Petra Zonik

6.A  Mateja Kar Dcosta
6.B   Pavli Jančič
7.A  Zdenka Ketiš Glavica
7.B  Mateja Sukič Kuzma

8.A Nataša Kučan
8.B  Špelca Bobič

8.C Martina Panker
9.A  Martina Horvat
9.B  Marija Kohek

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 – podružnica Krog

1.C  Vesna Lubšina
2.C   Nina Štrlekar
3.C   Maja Vohar
4.C   Martina Mataj
5.C  Urška Horvat

Skupnost učencev

Skupnost učencev sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili predhodno izvoljeni kot “predstavniki razredov”. V tej skupnosti se rojevajo nove ideje s katerimi bi lahko naredili šolo prijetnejšo in predlogi, kako bi bilo učencem v šoli bolj prijetno in spodbudno.

Odbor šolske skupnosti v šolskem letu 2022/2023:

Učenci so predlagali in izvolili 5 članov upravnega odbora Šolske skupnosti:

Lukas Gumilar, 8. a – predsednik,

Teo Temlin, 9. b – namestnik predsednika,

Lana Bedernjak, 7. a – članica,

Lucij Milanković, 5. a – član,

Tim Habjanič, 5. c – član

Tema 33. Otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu je: “DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.”

Mentorica šolske skupnosti je učiteljica Sabina Oletič