Svet zavoda

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2023/2024

Predstavniki ustanovitelja:

 • Franc Boriš,
 • dr.Timi Gomboc,
 • Nada Kuhar.

Predstavniki šole:

 • Miran Flegar,
 • Marinela Pap,
 • Edita Nemec,
 • Maja Balažic,
 • Robert Lukač.

Predstavniki staršev:

 • Tamara Andrejek,
 • Špelca Bobič,
 • Mateja Kar DCosta.
Svet staršev

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

1.A Danijel Sapač
1.B Andreja Šiftar
2.A Urška Horvat
2.B  Adrijana Miholič
3.A  Ilieva Kasabova Asya
3.B Lea Kuzmič
4.A Sašo Bauer
4.B  Anja Poček
5.A  Katja Ružič
5.B  Tamara Andrejek

6.A Doris Holsedl
6.B  Petra Zonik

6. C Jasmina Živić
7.A  Simon Čarni
7.B  Pavli Jančič

8.A Simona Kuzmič
8.B  Mateja Sukič Kuzma

9.A Nataša Kučan
9.B  Davor Škorjanec

9.C Martina Panker

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 – podružnica Krog

1.C  Rok Brinar
2.C  Vesna Lubšina
3.C  Robert Kreft
4.C  Maja Vohar
5.C Martina Mataj

Skupnost učencev

Skupnost učencev sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili predhodno izvoljeni kot “predstavniki razredov”. V tej skupnosti se rojevajo nove ideje s katerimi bi lahko naredili šolo prijetnejšo in predlogi, kako bi bilo učencem v šoli bolj prijetno in spodbudno.

Odbor šolske skupnosti v šolskem letu 2023/2024:

Učenci so predlagali in izvolili 5 članov upravnega odbora Šolske skupnosti:

Lukas Gumilar, 9. a – predsednik,

Lana Maglica, 9. a – namestnica predsednika,

Mirna Smodiš, 9. c – članica,

Leo Koša, 5. b – član,

Lara Gumilar, 3. a – članica

Ema Panker, 4. c – članica.

Tema 34. Otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu je: “DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.”

Mentorica šolske skupnosti je učiteljica Sabina Oletič