»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;
ta svet je lep, če si človek do ljudi.«
(Tone Pavček)
Na šoli poskušamo slediti smernicam vključujoče šole, zato smo se v šolskem letu 2019/2020 v okviru skupine za osebnostni razvoj učencev (SORU) odločili za projekt TUTORSTVO, s katerim želimo razvijati pomembne vrednote, kot so znanje, solidarnost, medsebojno sodelovanje, empatija, sprejemanje različnosti.
Kratka predstavitev načrtovane dejavnosti:

KAJ JE TUTORSTVO ?
Tutorstvo je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Vodeno je pod mentorstvom strokovnih delavcev šole z vlogo poučevanja o vrednotah, učenja, kako se nudi pomoč, vodenja učencev in je hkrati vez med učenci tutorji in njihovimi razredniki. Učenci delujejo v parih, tedensko se srečujejo na šoli, lahko pa tudi doma, če temu soglašajo starši. Z mentorji se srečujejo na šoli mesečno dvakrat.

KDO SO TUTORJI IN KAJ DELAJO ?
Tutorji pomagajo vrstnikom, mlajšim učencem in učenkam ter razrednikom. Tutorji vodijo Dnevnik tutorstva. Na ta način sistematično razvijajo odnos do dela. S tutorji razvijamo vrednote znanja, pomoči, prijateljstva, sodelovanja in empatije tako, da beremo zgodbe o tovrstnih temah, se o njih pogovarjamo in reflektiramo opravljeno delo. Svoje ugotovitve tutorji predstavijo ostalim učencem. Učence za tutorstvo prijavite s pomočjo prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi.

KDO SO TUTORANDI
Učence – tutorande, ki bi potrebovali pomoč, predlaga razrednik, lahko pa za pomoč zaprosi učenec sam. Vključitev je prostovoljna. Učenec, ki mu je nudena pomoč, potrebuje soglasje svojih staršev (spodnja povezava do obrazca).

Prijava se odda vodji skupine Alenki Gruškovnjak ali razrednikom.

Splošni cilji/kompetence učenca/ke tutorja/ke:

  • razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
  • oblikujejo kulturo govora in medsebojno spoštovanje;
  • pridobivajo nova znanja in izkušnje;
  • razvijajo vrednote, ki jim dajo pozitivno usmeritev;
  • nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev.
Prijavnica – tutor Prijavnica – tutorand

Strokovne delavke v projektu: Alenka Gruškovnjak, Dragica Raj, Sabina Oletič