Dne 30. 1. 2015 je od 15.00 do 17.00 naša šola v okviru dela z nadarjenimi učenci organizirala delavnico o poučevanju razmišljanja v šolah po metodah Edwarda de Bona, imenovano ŠOLA ZA RAZMIŠLJANJE.

Edward de Bone, zdravnik in psiholog, je ugotovil, da je razmišljanje veščina, ki se je lahko naučimo, in z vajo oz. treningom postanemo spretni misleci. Z uporabo orodij za razmišljanje po de Bonu so učenci skupaj iskali rešitve iz vsakdanjega življenja, pri čemer ni bilo napačnih oz. pravilnih odgovorov, saj obstajajo samo pozitivne oziroma negativne, hkrati pa zanimive plati rešitve.

Delavnice je vodila zunanja sodelavka mag. Metka Husar Černjavič ob pomoči koordinatorke za delo z nadarjenimi učenci Anite Borovič.

Učenci, ki so se udeležili delavnice, so najvišjo stopnjo zadovoljstva izrazili z načinom dela, uporabnosti pridobljenih znanj in s samo tematiko. V ŠOLI ZA RAZMIŠLJANJE so se spoznali tudi z orodjem PNZ (pozitivno, negativno, zanimivo), kjer so v pozitivnih odzivih učenci izpostavili pridobitev novega znanja, novega pogleda na stvari, kar so označili kot zabavno in poučno. Ocenili so, da je snov bila lepo razložena in prikazana, z dobro predstavitvijo, pri čemer so se veliko naučili o možganih, se hkrati zabavali, pridobili nove izkušnje, se naučili, kako ravnati z idejami, si urili spomin in koristno porabili čas za nekaj inovativnega. Kot negativno so učenci omenili nekoliko predolgi čas trajanja delavnice in popoldanski termin izvedbe delavnice. V delavnici je bilo učencem zanimivo izvedeti nekaj novega o sebi in o drugih, spoznati nekoliko drugačen pristop k učenju, predvsem pa jim je bila zanimiva snov o delovanju človeških možganov.

Pri tem so si najbolj zapomnili snov o orodjih SJVZ in PNZ; torej o novih metodah, katere bodo lahko s pridom uporabljali; snov in kviz o možganih ter prednost učenja v skupinah. Učenci so v evalvacijskih vprašalnikih poleg tega sklenili, da so bile delavnice zanimive in da si želijo takih delavnic, morebiti z drugo tematiko, tudi v prihodnje.

Anita Borovič