OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Devetletna osnovna šola omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za naslednje šolsko leto.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.

Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene ter od starosti učbenika, ki je izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika.
O tem morate obvestiti skrbnika učbeniškega sklada do konca tekočega šolskega leta.

 • IZPOSOJA UČBENIKA JE BREZPLAČNA.
 • UČBENIKE BOMO DELILI SEPTEMBRA.
 • UČENCI PRVEGA TRILETJA BODO SEPTEMBRA V ŠOLI PRAV TAKO BREZPLAČNO PREJELI DELOVNE ZVEZKE, KI SO NAVEDENI NA SEZNAMU POTREBŠČIN.
 • OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE LAHKO KUPITE V KNJIGARNAH, KI IMAJO Z NAŠO ŠOLO USKLAJENE SEZNAME POTREBŠČIN:
  – Knjigarna Mladinska knjiga (Ul. Štefana Kovača 43, 9000 M. Sobota),
  DZS (Plese 1, 9000 M. Sobota),
  Kopija-nova,
  – Kleklova knjigarna (Gregorčičeva 4, 9000 M. Sobota), https://www.druzina.si/nase-knjigarne https://www.druzina.si/nase-knjigarne
  Go2School – BTC Murska Sobota (Nemčavci 1d, 9000 M. Sobota) in Maximus Murska Sobota (Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota),
  Tehit, d.o.o., Na Fari 36A, 2391 Prevalje.

Vsi učenci šole so naročeni na učbeniški sklad. Tisti, ki ne želijo učbenikov iz učbeniškega sklada, naj to sporočijo knjižničarki do 1.7.2024 na e-pošto tatjana.vucko@os2ms.si.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostali šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/2024:

Skrbnica učbeniškega sklada : Tatjana Vučko
Ravnateljica: Suzana Fartelj