Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, po nižji ceni.

Tudi v šolskem letu 2019/2020 je izposoja učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence brezplačna.

Učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta, za novo šolsko leto pa jih dobijo prve dni v septembru.

Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada se višina odškodnine določi na podlagi nabavne cene ter od starosti učbenika, ki je izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika (Pravilnik o upravljanju US, 10. člen).

Skrbnici učbeniškega sklada:

Majda Kerčmar
Sabina Oletič

 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostali šolskih potrebščin za šolsko leto 2019/20:

pdf Seznam potrebščin za 1. razred
pdf Seznam potrebščin za 2. razred
pdf Seznam potrebščin za 3. razred
pdf Seznam potrebščin za 4. razred
pdf Seznam potrebščin za 5. razred
pdf Seznam potrebščin za 6. razred
pdf Seznam potrebščin za 7. razred
pdf Seznam potrebščin za 8. razred
pdf Seznam potrebščin za 9. razred

 

Potrebščine za obvezne izbirne predmete (7. , 8. in 9. razred) in za neobvezne izbirne predmete (4., 5., 7. in 8. razred) bodo učenci v dogovoru z učitelji kupili v mesecu septembru.

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page