Referat napiše učenec sam ali več učencev skupaj.


Oblikovanje referata

Referat je lahko:

 • listni,
 • stenski – plakat.


Pri izdelavi stenskega plakata upoštevamo:

 • uporabljamo papir večjega formata A3, risalni list ali šeleshamer,
 • papir je lahko poljubne barve, paziti moramo le, da bo tisto, kar bomo nanj napisali oz. prilepili, razločno vidno,
 • vse na plakatu mora biti napisano oz. narisano dovolj veliko, da bo vidno tudi z oddaljenosti,
 • izstopati mora naslov, zato ga napišemo z večjimi in poudarjenimi črkami,
 • paziti moramo na pravilno razporeditev besedila in slik – preglednost plakata,
 • zapišemo le ključne besede oz. glavne misli – ne preveč besedila,
 • slike naj bodo narisane oz. prilepljene in primerne velikosti,
 • v spodnjem desnem kotu plakata se podpišejo vsi avtorji (ime, priimek, razred),
 • v spodnjem levem kotu pa navedemo literaturo, ki nam je bila v pomoč pri izdelavi plakata.

Plakat naj bo estetsko izdelan in privlačen za oko!


S pomočjo plakata predstavimo referat, pri čemer smo pozorni na samo predstavitev:

 • na nastop se dobro pripravimo,
 • na začetku se nasmehnemo,
 • se vzravnamo,
 • naredimo kratek uvod in predstavimo temo,
 • govorimo jasno in naravno,
 • govor naj bo dovolj jasen,
 • če je potrebno, pogledamo v zvezek ali v načrt predstavitve,
 • poslušalce gledamo v oči (ne le v plakat, tla ali strop),
 • ne mahamo naokoli,
 • držimo se predpisanega časa.

Za lepo izdelan plakat in dobro predstavljen referat dobimo dobro oceno!