OŠ II Murska Sobota v šolskem letu 2014/2015

Za spodbujanje razvoja nadarjenih učencev smo se tudi v šolskem letu 2014/2015 odločili za nadaljevanje šolskega projekta Kreativne delavnice za nadarjene učence. Koordinatorka Anita Borovič in šolska pedagoginja Darinka Zelko bosta sodelovali z učitelji mentorji pri načrtovanju in izvajanju programa v projektu Kreativne delavnice za nadarjene učence. Šoli bosta pomagali pri uvajanju letošnje prioritetne naloge v projektu, to je sodelovanje staršev in zunanjih sodelavcev  v vlogi mentorjev pri delu z nadarjenimi učenci.

Z anketnim vprašalnikom za nadarjene učence smo zbrali tudi informacije o interesu učencev glede ponujenih aktivnosti Kreativnih delavnic za to šolsko leto.

V delavnice se vključujejo identificirani učenci 6.–9. razreda prostovoljno. Ker delavnice izvajamo že vrsto let in ker se delavnic udeležuje kar večina učencev, predvidevamo, da bo tudi letos delavnice obiskovalo 35–40 učencev.

Dejavnosti za nadarjene učence 6., 7., 8. in 9. razreda v šolskem letu 2014/2015

Za spodbujanje razvoja nadarjenih učencev na OŠ II Murska Sobota smo se v šolskem letu 2014/2015 odločili za šolski projekt Kreativne delavnice za nadarjene učence.

Učenci so lahko izmed spodaj naštetih organiziranih aktivnosti glede na svoje interese in prosti čas v tem šolskem letu izbrali:

 • Zabavna matematika za bistre glave 6. in 7. razreda
  – Izvajalka delavnic je učiteljica matematike Mateja Trplan;
 • Naravoslovne izkustvene delavnice za nadarjene učence 6. in 7. razreda
  – Izvajalec delavnic je učitelj kemije in biologije Stanko Čerpnjak;
 • Likovne delavnice za nadarjene učence od 6. do 9. razreda
  – Izvajalec delavnic je učitelj likovne umetnosti Matjaž Geder;
 • Filmske in videovsebine za nadarjene učence od 6. do 9. razreda
  – Izvajalec delavnic je učitelj razrednega pouka Marko Wolf;
 • Ustvarjalne urice za potencialno nadarjene učence 4. in 5. razreda na podružnični šoli Krog
  – Izvajalka delavnic je učiteljica razrednega pouka Edita Nemec.

K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce:

 • z društvom Kmica – delavnica o astronomiji (dogovor o terminu še poteka);
 • SPTŠ, g. Franc Lipuš – robotika;
 • ga. Metka Husar Černjavič: Šola za razmišljanje.

Za vse tiste nadarjene učence, ki bodo aktivno sodelovali v projektu Kreativne delavnice za nadarjene učence, bo šola izpeljala že tradicionalno ustvarjalno-sprostitveno ekskurzijo ob koncu šolskega leta.

Darinka Zelko, šolska pedagoginja