Nobena pot ni ravna.
Nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama – glavna.

Pavček

To naj bo vaše vodilo, ko boste bodisi sami ali skupaj s starši sprejemali pomembno odločitev o vaši izobraževalni in poklicni poti. Ob tem vam želim veliko uspeha in samozavesti. Pa ne pozabite, da je prava izbira poklica zelo povezana z zadovoljstvom nad lastnim življenjem.

Šolska svetovalna delavka, Alenka Gruškovnjak

Program karierne orientacije

Program karierne orientacije, ki se izvaja na šoli zajema:

 • Informiranje.
 • Aktivnosti na temo poklicev in izobraževalnih programov.
 • Zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja.
 • Organiziranje predavanj za učence in starše o izobraževalnih programih, predvsem srednješolskih v domači regiji.
 • Individualno svetovanje za učence in starše (vpis v SŠ, dijaški dom, pridobitev štipendije).

Da bi začrtane cilje dosegli, bomo v sklopu razrednih ali prostih ur izvajali v 8. in 9. razredih naslednje:

Načrtovane aktivnosti za osmošolce

V 8. razredu se začne intenzivnejše delo na karierni orientaciji v drugem ocenjevalnem obdobju z učenci. Skozi načrtovane aktivnosti bodo učenci dobili informacije o možnostih izbire za načrtovanje lastne izobraževalne in poklicne poti.

Letne aktivnosti:

 • Dejavniki poklicnega izbora in seznanitev s šolskimi programi in šolskim sistemom v okviru roditeljskega sestanka.
 • Aktivnosti na temo poklicev in izobraževalnih programov.
 • Ogledi srednjih šol in udeležba na delavnicah.
Načrtovane aktivnosti za devetošolce

Učenci  9. razredov se bodo seznanjali s srednješolskimi programi v domači in sosednji regiji  (tudi v okviru tehniških dni), s postopkom vpisa in možnostjo pridobitve štipendije.

 • Individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva (skozi vso šolsko leto).
 • Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti (november).
 • Predstavitve srednjih šol ter ogledi izbranih poklicev (november – januar).
 • Obisk kariernega središča in seznanitev z računalniškim programom Kam in Kako (oktober).
 • Objava razpisa za vpis v srednje šole (januar) ter izpolnjevanje prijav za vpis v 1. letnik SŠ (marec).
 • Informacije o štipendijah (oglasna tabla, svetovanje, roditeljski sestanek).
 • Vpis v srednjo šolo.

Koristne povezave v zvezi s karierno orientacijo