6. in 7. razred 8. in 9. razred
8. A 8. B 9. A 9. B 9. C
SLJ 6. 3.

Pisno ocenjevanje

6. 3.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

MAT
TJA 28.3.

Pisno ocenjevanje

28.3.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

LUM
GUM
GEO 11. 4.

Pisno ocenjevanje

11. 4.

Pisno ocenjevanje

26.4.

Pisno ocenjevanje

26.4.

Pisno ocenjevanje

26.4.

Pisno ocenjevanje

ZGO
DKE 2.4.

Oddaja projektne naloge

3.4.

Oddaja projektne naloge

FIZ 9.5.

Pisno ocenjevanje

 9.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

16.5.

Pisno ocenjevanje

NAR
KEM 15.5.

Pisno ocenjevanje

15.5.

Pisno ocenjevanje

18. 4.

Pisno ocenjevanje

17. 4.

Pisno ocenjevanje

17. 4.

Pisno ocenjevanje

BIO 17.4.

Pisno ocenjevanje

17.4.

Pisno ocenjevanje

TIT
ŠPO
NIP IP

TJN

 

 

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.