Zakon o osnovni šoli in še posebej Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli temelji na definiciji, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in poleg  rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Več informacij se nahaja v spodnjih dokumentih.

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli
Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni šoli se kontinuirano na OŠ II  odvija že od leta 2001. Operativni in akcijski načrt natančneje opredeli načrtovanje, delo in evalvacijo z nadarjenimi učenci, opredeli tudi vlogo in strokovne naloge vsakega strokovnega delavca šole v zvezi z uresničevanjem Koncepta.

Delo bomo zastavili postopoma:

  • Pregled dosedanjih dejavnosti,
  • predhodna seznanitev staršev s postopkom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci,
  • evidentiranje nadarjenih učencev (učni uspeh, izjemni dosežki, učiteljevo mnenje …),
  • identifikacija nadarjenih učencev in pridobitev soglasja staršev za izpeljavo postopka    identifikacije (psihološka testiranja, ocenjevalne lestvice učiteljev),
  • pridobitev soglasja staršev za pripravo in izvajanje individualiziranih programov za identificirane nadarjene učence, kjer vsak strokovni delavec za svoje področje določi tiste prvine, za katere meni, da so nadgradnja šolskemu znanju in v povezavi s tem tudi načrtuje, izvaja in evalvira delo z nadarjenimi učenci pri pouku, dodatnem pouku in interesnih dejavnostih.

Več informacij se nahaja v spodnjem dokumentu.

Operativni in akcijski načrt odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci na OŠ II Murska Sobota  (sept. 2014)

Pripravila: Darinka Zelko,  pedagoginja