Publikacija 2023/24

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Vzgojni načrt

OŠ II MS Vzgojni načrt 2019

Pravila šolskega reda 2019

Priloga

Hišni red

Letni delovni načrt šole

Letni delovni načrt šole 2020/21

Zaključno poročilo 2017/18

Javna naročila

Javna naročila 2017

Javna naročila 2018

Javna naročila 2019

Javna naročila 2020

Pravila za vzpostavitev notranje poti za prijavo

Pravila za vzpostavitev notranje poti za prijavo

Kontaktni podatki za sprejem prijav

Status učenca

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.pdf

Priloga 1a Perspektivni športnik.pdf

Priloga 1b Vrhunski sportnik.pdf

Priloga 1c Perspektivni mladi umetnik.pdf

Priloga 1d Vrhunski mladi umetnik.pdf