V petek, 18.11.2016 bomo na šoli izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključila pa so se tudi ministrstva za zdravje, šolstvo in kmetijstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) ter druge organizacije.

Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Pomemben poudarek bo tudi na splošnem ozaveščanju mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih. Na ta dan bodo otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrkovali izključno slovensko hrano. Primarni proizvajalci in podjetja živilsko-predelovalne industrije pa bodo za zajtrk podarila osnovna živila. Še več o TSZ si lahko preberete v pripetem dokumentu.

Tradicionalni slovenski zajtrk