V prilogi si lahko preberete obvestilo v zvezi z objavo rezultatov in vpogledov v ovrednotene naloge NPZ.

Objava rezultatov in vpogledi v naloge NPZ