Učenci, ki imajo letne osnovnošolske vozovnice iz preteklega leta, si jih bodo lahko podaljšali na avtobusu avtomatično na čitalcu, kamor naj približajo vozovnico. Tako staršem ne bo potrebno hoditi na AP Murska Sobota podaljševat vozovnice. Tisti učenci, ki pa vozovnice v lanskem letu še niso imeli ali pa so jo izgubili, bodo morali priti na Avtobusno postajo Murska Sobota, kjer se jim bo proti plačilu 6,00 EUR izdala brezkontaktna kartica.