V petek, 17. 11. 2017 bomo na šoli opravili Tradicionalni slovenski zajtrk.  Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dneva je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanitev mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Razredna stopnja bo opravila naravoslovni dan,  malica ob 8.45. Na predmetni stopnji poteka dan po urniku, prav tako malica.