Učenci so pri zajtrku zapeli pesem Čebelar ob spremljavi glasbene skupine. Učenci razredne stopnje so z zanimanjem  prisluhnili čebelarju, ki jih je s svojo predstavitvijo spodbudil k postavljanju številnih vprašanj. Tudi v nadaljevanju je delo po razredih potekalo po programu.

Današnji dan je prav gotovo pripomogel k osveščanju učencev o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane, zdravi prehrani in k negovanju slovenske tradicije.