Učenci so pri izbirnem predmetu ustvarili avtorski strip po stari indijanski zgodbi. Pet osebnih in aktualnih likovnih rešitev naših učencev bo objavljenih v reviji “Stripogled”, ki izhaja na OŠ Rače in skrbi za razvoj devete umetnosti pri mladih.