Devetošolci smo 12. junija 2018 opravili zakljucni izlet v Gardeland.