Navodila Avtobusnega prometa Murska Sobota za novo šolsko leto: učenci (stari vozači) svojih čipkartic ne rabijo posodabljati na AP Murska Sobota, temveč se bo to izvedlo avtomatsko ob prvem prevozu z avtobusom na šolski relaciji. Učenci, ki bodo vozači na novo (to so letošnji šestošolci iz Kroga in Satahovcev), pa se morajo oglasiti od 28. 8. 2018 naprej in sicer od ponedeljka do petka med 800 in 1530 uro na AP Murska Sobota, kjer dobite ob navedbi osnovne šoli ter imena in priimka učenca/učenke čipkartico proti kavciji 6 evrov. Za vsako novo vozovnico s čipom je potrebno plačati kavcijo 6 evrov. Če vozovnico ob koncu 9. razreda vrnete nepoškodovano, se kavcija izplača. V kolikor se čipkartico izgubi ali uniči, se le-ta ne izplača in je potrebno ponovno plačati kavcijo za izdelavo nove avtobusne kartice s čipom.