V sredo, 10. 10. 2018 so  se na šoli odvijale tehnične delavnice o poklicnih spretnostih z namenom navdušiti za poklice, kjer je potrebna poklicna in strokovna izobrazba: lesarstvo, kamnoseštvo in varilec.