V torek, 8. 10. 2019, smo na naši šoli izvedli tek podnebne solidarnosti. Tek se je začel izvajati pred devetimi leti z namenom ozaveščanja slovenske javnosti o posledicah globalnih podnebnih sprememb in  v znamenju solidarnosti do ljudi v najrevnejših državah, predvsem v podsaharski Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim.

Učenci so z udeležbo na teku pokazali solidarnost z afriškimi otroci, ki morajo peš kilometre daleč po pitno vodo, ki je zaradi podnebnih sprememb v Afriki zelo primanjkuje. S pretečenimi kilometri sno pomagali graditi kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja. Do sedaj je bilo v znamenju solidarnosti pretečenih 382.829,29 km kar pomeni 9,5 kratnik obsega ekvatorja.