Spoštovani,

prosimo vas, da svoje občane obveščate, da v času razglašene epidemije COVID -19 lahko vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na enotah CSD Pomurje oddajo:

  • prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila
  • po elektronski pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila
  • po navadni pošti v nabiralni na posameznih enotah CSD
  • v izjemnih primerih po telefonu.

Vloge po elektronski poti lahko vložijo brez varnega elektronskega podpisa, ki je sicer standard in formalna zadeva. Center bo identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugimi načini, na primer s tem, da bo zahteval, da sporočite še uradno dodeljeno identifikacijsko število (EMŠO, DS). Predlagamo, da na vlogo napišejo svoj elektronski naslov in telefon, kjer bodo dosegljivi za strokovne delavce v primeru nejasnosti ali pomanjkljivosti vloge. Vloge najdejo na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-oraani/ministrstva/ministrstvo-za-delodruzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/storitve/ , v fizični obliki pa pred vhodi posameznih enot CSD Pomurje.

Prav tako lahko posameznik oziroma družina, ki se je znašla v položaju materialne ogroženosti, zaradi Epidemije COVlD-19, ki predstavlja višjo sil, uveljavlja izredno denarno socialno pomoč v višini treh njenih minimalnih dohodkov za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile.

V kolikor se pri svojem delu srečujete s posamezniki oziroma družino v socialni stiski, jih napotite na pristojno enoto CSD Pomurje, kjer bodo pridobili vse ustrezne informacije.

S spoštovanjem.
Sandra Fekonja
Direktorica CSD Pomurje

Poslano:
– vsem občinam Pomurja po el. pošti

Izvorni dokument:

Dopis občinam COVID-19