Načrtovanje šolskega leta 2020/2021 je že v polnem teku. Zaradi izrednih razmer nismo mogli  organizirati skupno druženje bodočih sošolcev in sošolk. Obveščamo vas, da bomo junija za starše bodočih prvošolcev organizirali uvodni roditeljski sestanek po manjših skupinah in podali pomembne informacije v zvezi  z vstopom v 1. razred: potek 1. šolskega dne, potrebščine, učbeniški sklad, šolska prehrana, vključitev v podaljšano bivanje, jutranje varstvo… O terminu vas bomo obvestili po navadni pošti.