V ponedeljek, 28.9.2020, so učenci 9. A, 9. B in 9. C opravili tehniški dan v okviru 31. otroškega šolskega parlamenta na temo »Moja poklicna prihodnost«. V ta namen so sodelovali v delavnicah »Talent center mladih«, ki so jih pripravile zunanje izvajalke iz Kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM« iz Maribora. V interaktivnih delavnicah so učenci aktivno sodelovali in ugotavljali svoje osebnostne lastnosti, talente, potenciale in kompetence v znanjih, spretnosti in sposobnosti za opravljanje določenih poklicev,prepoznavali dejavnike, ki vplivajo na odločitev za kariero ter raziskovali primerne in zanimive poklice.

mentorica: Mateja Trplan