Zaradi poslabšanja epidemiološke slike in preprečevanja prenosa okužb s SARS-Cov-2 se začasno v naši šoli pouk izvaja prilagojeno. Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli. Za njih se izvajajo programi in dejavnosti:

– jutranje varstvo

– pouk

– podaljšano bivanje

– neobvezni izbirni predmeti za 4. in 5. razred

– šolska prehrana v celoti za vse prijavljene učence od 1. do 5. razreda.

Interesne dejavnosti se ne  izvajajo.


Učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo. Učitelji posameznih predmetov so tem učencem v šoli posredovali gradiva in navodila za delo doma. Odprte bodo razredne spletne učilnice, kjer bodo učenci lahko vzpostavili komunikacijo z razredniki. Dodatne informacije o poteku pouka bo šola objavljala na spletni strani. Od 26.10. do 30.10. 2020 so za vse učence jesenske počitnice, na kakšen način bo pouk potekal po počitnicah, vas bomo obvestili kasneje, vse pa bo odvisno od epidemiološke slike v Sloveniji. V upanju, da se razmere čim prej umirijo, da ostanete zdravi in da se čim prej vsi vrnemo v šolo, vas lepo pozdravljamo.