Poziv učencem oz. staršem z veljavno odločbo brezplačnega kosila, za možnost prijave toplega obroka v času izobraževanja na daljavo

 

Spoštovani učenci in starši,

z veseljem vas obveščamo, da se bo po navodilih MIZŠ na šoli organizirala priprava toplega obroka za učence s subvencioniranim kosilom. Torej gre za učence, ki so že prijavljeni na šolsko kosilo in ga prejemajo brezplačno v skladu z veljavno odločbo .

Navodila za pridobitev brezplačnega toplega obroka in organizacija:

  1. Naši učenci oz. njihovi starši lahko BREZPLAČNI dnevni topli obrok prijavijo na elektronski naslov alenka.gruskovnjak@os2ms.si ali pokličejo na mobilni telefon svetovalne delavke: 041 395 760, in sicer to storijo najkasneje do nedelje, 8. 11. 2020 do 18. ure!
  1. Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Vsi učenci iz Kroga in Satahovcev, od 1. do 9. razreda, obrok prevzamejo na Podružnici Krog. Izjemoma MO Murska Sobota za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom.
  1. Brezplačni obrok se bo izdajal od ponedeljka do petka v času izobraževanja na daljavo, in sicer s pričetkom v ponedeljek, 9. 11. 2020. Možnost prevzema prijavljenega obroka bo od 11.30 do 13.30.

Upamo, da bodo vaše vsakodnevne obveznosti in skrbi s tem vsaj nekoliko olajšane. Z željo, da ostanete zdravi, in da se čimprej zopet vidimo na šoli, vas lepo pozdravljamo,

Vodstvo s kolektivom OŠ II Murska Sobota