Študenti, združeni v Klub prekmurskih študentov so s pomočjo Mestne občine Murska Sobota vzpostavili Center za pomoč občanom. V centru delujejo študenti, ki  nudijo brezplačno učno pomoč, psihološko podporo in osnovno pravno svetovanje. Starši lahko pokličejo Center za pomoč občanom na telefonsko številko 031 369 689 in se dogovorijo za konkretno učno pomoč.  Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 12. in 18. uro, ter ob četrtkih in torkih med 9. in 15. uro. Več informacij: https://www.facebook.com/Centerzapomocobcanom/