V času izobraževanja na daljavo lahko tople obroke na šoli prevzamejo učenci, ki imajo subvencionirano prehrano, kakor tudi učenci, ki so na kosilo prijavljeni in so samoplačniki. Kosilo prijavite na elektronski naslov  alenka.gruskovnjak@os2ms.si ali pokličete na mobilni telefon svetovalne delavke: 041 395 760. Prosimo, da to storite  čimprej zaradi organizacije v šolski kuhinji.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. S sabo morate imeti lastno posodo. Vsi učenci iz Kroga in Satahovcev, od 1. do 9. razreda, obrok prevzamejo na Podružnici Krog. Možnost prevzema prijavljenega obroka bo od 11.30 do 13.00.