V  ponedeljek, 10. 5. 2021, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ: 6. razred iz TJA, 9. razred iz ZGO. V šolo pridejo ob 8.10  in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30.

6. a, 6. b –  po opravljenem NPZ opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo s športnim dnem na igrišču naše šole. ŠD se zaključi med  12.35 in 13.00  uro, ko se opravi tudi kosilo. V primeru slabega vremena 6. razred po NPZ in po malici nadaljujejo s poukom po urniku.

7. a, 7. b –ŠPORTNI DAN. Prihod v šolo  – ob 8.00 in zbiranje na igrišču, obvezna športna oprema. ŠD se zaključi ob 11.45, nato opravijo kosilo. V primeru slabega vremena športni dan odpade. Učenci 7. razreda takrat pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.

8.a, 8. b – v šolo pridejo ob 9.50, opravijo malico, nato nadaljujejo s tehniški dnem: Fizikalni in kemijski poskusi. Učenci imajo s sabo stvari za fiziko in kemijo. Dan dejavnosti se zaključi ob 13.25, ko se opravi tudi kosilo.

9. a, 9. b, 9. c – po opravljenem NPZ opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo z naravoslovnim dnem na temo Okolje spreminja organizme. Dan dejavnosti traja do 12.35. Kosilo se opravi ob 12.40. Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo.