Na natečaju za Roševe dneve 2022, smo sodelovali s šolskim glasilom Stezice in prejeli nagrado kot najboljše osnovno šolsko glasilo. Obrazložitev nagrade: “Takšno obogatitev pa nedvomno predstavlja tudi literarno glasilo Stezice – literarno glasilo OŠ II Murska Sobota, ki je še en
dokaz, da so najuspešnejša tista glasila, ki zmorejo povedi in
verze tudi nadgraditi, jih poslati v življenje in iz življenja tudi
črpati. Celotno glasilo, ki kar vrvi in žubori od izvirnih literarnih,
likovnih in glasbenih domislic, je namreč nastalo po ogledu
razstave slik prekmurskih slikarjev, ki so se spoprijeli z motivom
samote. Tako so mentorji učence učili o tem, kako se prenašajo
ideje, kako poiščemo navdih, kako lahko ena umetnost
navdihne drugo, predvsem pa so glasilo povezali z življenjem
širše lokalne skupnosti. Hvale vredno je, da se je zatem v ustvarjanje vključila praktično vsa šola in da so v glasilo zajeti številni učenci, od najmlajših do najstarejših, kar naj bi bil tudi prvoten cilj vsakega dobrega šolskega literarnega glasila. »Spopad« s tako zahtevno temo, kot
je samota, pa je rosnim letom navkljub obrodil odlične sadove, ki se tako na koncu povežejo v celovito in bogato urejeno glasilo.”

Razstava vseh prispelih šolskih literarnih glasil bo odprta v sredo, 30. marca 2022 v Osrednji knjižnici v Celju, kjer bodo podeljena tudi priznanja in knjižne nagrade.