V TOREK, 10. 5. 2022, bodo učenci 6. in 9. razredov opravili NPZ iz TJA. V šolo pridejo ob 8.10 in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v torek, 10. 5. 2022 na oglasni deski v jedilnici.

-6. a, 6. b– po opravljenem NPZ-ju opravi malico v jedilni šole, nato sledi pouk po urniku.

-7. a, 7. b in 7. c – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Hišo sadeži družbe. V šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.

– 8. a in 8. b – naravoslovni dan – Dolenjska:
– odhod: 5.00 (zbiranje na parkirišču OŠ II Murska Sobota ob 4.45)
– postanek 1: Počivališče Tepanje
– postanek 2: Kostanjeviška jama (malica in vodeni ogled jame ob 9.00). Odhod ob 11.00
– postanek 3: Kartuzija Pleterje (ogled ob 11.30). Odhod ob 12.30.
– postanek 4: Novo mesto (kosilo v gostišču Loka ob 13.00). Ogled mestnega jedra. Odhod ob 15.00
– postanek 5: Muljava (vodeni ogled Jurčičeve domačije ob 16.00). Odhod ob 17.15
– prihod domov med 20.30 in 21.00.
Učenci imajo s sabo trdo podlago, pisalo in gradivo.
Denar za vstopnine, kosilo in avtobusni prevoz oddajo v ponedeljek (9. 5. 2022) učiteljici Hedvigi Kovač (v jedilnici šole), od 7.30 do 8.05.

-9. a in 9. b – po opravljenem NPZ – ju opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo s poukom.

Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo.