Učenci so danes, 22. 6. 2022 prenesli naravo v učilnico. V naravoslovnih delavnicah so raziskovali okolje v katerem živimo in medsebojno prepletenost zraka, vode in zemlje.