V petek, 18. novembra 2022 bomo praznovali dan slovenske hrane in izvedli že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk. Osrednja tema, ki jo bomo tokrat posebej izpostavili, je mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujamo tudi z letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«
Sestavine zajtrka: mleko, kruh, maslo, med, jabolko, suho sadje. Vse je pridelano v Sloveniji.
Cilji projekta:
•ozaveščati učence o pomembnosti zajtrka;
•razumeti pomen lokalne hrane in sezonsko pridelane hrane;
•pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo kakovostne hrane ter njun vpliv na zdravo okolje;
•smotrno organiziranje nakupa in porabe hrane za čim manj odpadkov in zavržene hrane;
•racionalno ravnanje z embalažo;
• ozavestiti o zdravem načinu življenja, ki temelji na uravnoteženi prehrani in rednem gibanju;
•spodbujati, da po lokalnih živilih posežemo tekom celega leta in jih kupujemo tudi na najbližji kmetiji ali zadrugi.
•ozavestiti kulturo uživanja obrokov.
Na šoli bo zajtrk potekal od 7.00 do 8.00. Učenci po prihodu v šolo v jedilnici samopostrežno prevzamejo zajtrk. Kulturno pojedo in za seboj pospravijo.
Malica je po ustaljenem razporedu.