Spoštovani,

sekcija za primarno pediatrijo je izdala strokovne smernice za lažjo odločitev, kdaj otroka napotiti v šolo ali ga zadržati doma v primeru bolezni. V spodaj ponazorjeni tabeli so opisani preventivni ukrepi, kako ravnati v primeru nalezljivih boleznih oziroma okužbah.

Za več informacij obiščite spletno stran na povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2023/09/11/nove-strokovne-smernice—vklju%C4%8Denost-otrok-v-vrtec-%C5%A1olo-glede-na-njihovo-zdravstveno-stanje