Spoštovani,

začetek novega šolskega leta predstavlja otrokom izziv na vseh področjih njegovega razvoja. Pri tem ne smemo pozabiti na zdrav življenjski slog, dnevnih rutin in krepitev socialnih vezi med člani družine. V nadaljevanju so opisane smernice, kako uresničevati priporočen življenjski slog skozi celotno šolsko leto.

Za več informacij obiščite spletno stran na povezavi: https://nijz.si/zivljenjski-slog/slovenija-gre-v-solo-2023/