Tudi v Krogu so s kulturnim programom in delavnicami po razredih obeležili slovenski kulturni praznik.