Tudi centralno šolo v Murski Soboti so obiskale pustne maske.