V četrtek, 23. 5. 2024, smo opravili zadnji sestanek Šolske skupnosti v tem šolskem letu. Sestanka se je udeležilo 24 učencev. Pregledali smo dogodke in aktivnosti ter podali povratno informacijo oz. naredili evalvacijo šolskega dela.
Letošnje leto je bilo obarvano z različnimi dogodki, obeležitvami, dnevi in pozornostmi, ki nam bodo ostali v prijetnem spominu ter katere želimo nadaljevati tudi v novem šolskem letu.
Naš slogan Skupaj zmoremo veliko tako ni ostal le na papirju, ampak smo skupaj pripomogli, da je naše bivanje na šoli bilo prijetno, sproščeno, motivirano in predvsem varno. Prav tako pa smo se dotaknili tudi tem, ki jih v novem šolskem letu lahko še izboljšamo ali vpeljujemo v naš šolski vsakdan, in opozorili na stvari, na katere bi bilo v prihodnje dobro biti pozoren.
Veselimo se novega šolskega leta, dejavnosti in aktivnosti ter komaj čakamo na realizacijo in naše naslednje srečanje.

Mentorica Šolske skupnosti: Sabina Oletič