V letošnjem letu bo del kolesarskih izpitov in priprava na njih potekala v elektronski obliki. Učenci 4. razredov bodo v šoli (ob vrnjenem soglasju staršev) pridobili AAI dostop in dostop do spletne učilnice Kolesar, ki je namenjena pripravi in izvedbi kolesarskih izpitov.

Starše učencev 4. razredov naprošamo, da poskrbijo, da imajo njihovi otroci v času vaj in izvedbe kolesarskih izpitov pri sebi veljavne AAI dostopne podatke. V praksi se izkaže, da učenci gesla pogosto pozabijo/izgubijo/se jih ne spomnijo ali jih celo ne vedo, ker so jih starši spremenili. V tem primeru jim je onemogočen dostop do aktivnosti pri kolesarskem izpitu.

Izbor_210Vstop v spletno učilnico KOLESAR


V primeru težav z AAI računom se obrnite na matej.temlin@os2ms.si.

Pomembne povezave: