Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2015/2016.

 

Objava Razpisa za vpis v srednje šole (na portalu MIZŠ) do 23. 01. 2015
Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 13. in 14. 02. 2015
Prijava kandidatov za preizkus posebnih nadarjenosti do 27. 02. 2015
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti 05. 03. – 14. 03. 2015
SŠ posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih do 27. 03. 2015
Prijava za vpis v SŠ za šolsko leto 2015/16 do 03. 04. 2015
Javna objava Ministrstva o številu prijav (internet) 09. 04. 2015
Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo do 24. 04. 2015
Srednje šole obveščajo prijavljene kandidate o omejitvi vpisa do 03. 06. 2015
Razdelitev zaključnih spričeval v OŠ 15. 06. 2015
Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka 17. 06. – 19. 06. 2015
Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka do 23. 06. 2015
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 01. 07. 2015
Objava še prostih mest za vpis na srednje šole 03. 07. 2015
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 08. 2015