Šole pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu in administraciji uporabljamo različne informacijske rešitve in sisteme. Na naši šoli pri pedagoškem delu za del dejavnosti med drugimi uporabljamo tudi sistem Lo.Polis. Podjetje Logos, ki je avtor sistema Lo.Polis, nudi nekatere storitve na razpolago tudi staršem. Osnovne storitve nudijo brezplačno, ostale plačljivo.

Šola uporablja le nekatere od funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem Lo.Polis, saj za različne potrebe in dejavnosti uporabljamo različne rešitve. Tako so (ne glede na ponudbo podjetja) s strani šole omogočena osnovni paket in naslednje vsebine:

– redovalnica s številčnimi ali opisnimi ocenami,
– obveščanje o ocenah na mail ali sms.

Tovrstne storitve nikakor ne morejo nadomestiti komunikacije in sodelovanja med starši in šolo, niti ne odražajo celovitega stanja in dela učenca v šoli. Za storitev se starši odločajo prostovoljno in po lastni presoji.

S strani šole zainteresiranim staršem posredujemo le začetno uporabniško ime in geslo (kontakt matej.temlin@os2ms.si). Ostale informacije in vse aktivnosti potekajo na portalu Lo.Polis (www.lopolis.si) kot storitev podjetja Logos.