Novost: Zakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Od 1. 1. 2016  bo novost pri uveljavljanju pravice do subvencije kosila!
Šole bomo po tem datumu dobile vpogled v vašo morebitno spremembo in ustrezno zmanjšale delež plačila staršev.

Državni zbor RS  je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem Iistu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 18% na družinskega člana. Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v RS, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena.

 

 

Oznake: , ,