V  petek, 6. 5. 2016, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ iz SLJ. V šolo pridejo ob 8.10  in  se nato  ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice.  Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v petek, 6. 5. 2016 na oglasni deski v jedilnici.

 

6. a in 6. b – po opravljenem NPZ-ju opravi malico v jedilni šole, nato sledi športni dan do 13.00.

–  7. a in 7. b – športni dan od 8.15 do 11.30. NIP poteka po urniku.

8. a in 8. b – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Hišo sadeži družbe (opravijo uri BIO). V šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku. Učitelji spremljevalci: Hedviga Kovač, Polona Gujtman, Aleksandra Dolgov, Matjaž Geder.

–  9. a in 9.b:  po opravljenem NPZ opravijo malico v jedilnici šole in se odpravijo na naravoslovni dan po Goričkem. Vrnitev v šolo je okrog 12.15, v šoli se opravi kosilo. Učitelji spremljevalci: Franc Vogrinčič, Stanko Čerpnjak, Simona Šooš.