Pred nami je prvi šolski dan v šolskem letu 2016/2017. Na šoli ga bomo preživeli po naslednjem urniku:

– 1. ura: 8.15 – 8.45, sledi malica za razredno stopnjo
– 2. ura: 8.50 – 9.20, sledi malica za predmetno stopnjo
– 3. ura: 9.40 – 10.10
– 4. ura : 10.15 – 10.45, sledi kosilo za razredno stopnjo
– 5. ura:  10.50 – 11.20
– 6. ura: 11.25 – 11. 55.

Predmetna stopnja opravi kosilo po pouku, ki bo potekal po objavljenem urniku. Kosilo in podaljšano bivanje potekata po urniku.

 

Vsem želimo prijeten vstop v novo šolsko leto.